ایمنی کار با ماشین های سنگ زنی
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٥   کلمات کلیدی: abrasion wheel ،ماشین دوار ،سنگ زنی ،ایمنی کار

 

 

روشهای ایمنی کار کردن با ماشینهای سنگ زنی

در استفاده از ماشینهای سنگ زنی نکاتی وجود دارد که دانستن آنها برای استفاده کنندگان و جهت اجتناب از حوادث احتمالی کاملاً ضروری است. امید است مواردی که در ذیل آورده شده با تجربیات شما توام گشته و در انجام کارها مد نظر قرار گیرد تا از خسارات جانی و مالی پیشگیری بعمل آید.

ایمنی کار کردن با ماشینهای سنگ زنی

1-                 از کارکردن با ماشین سنگ زنی بدون حفاظ خودداری نمایید .

2-     در نوعی ماشین که با فشار باد کار می کند ، اتصالات و بست شیلنگها را محکم نموده و پین ( PIN) نمایید. در نوع برقی باید مجهز به کابل سالم با سیم زمینی ( EARTH) باشد .

3-   پس از تعمیر هر ماشین سنگ زنی و قبل از استفاده از آن ، سرعت دورانی آن را با سرعت سنج                        ( TACHOMETER ) آزمایش کنید ( در مورد ماشینهای سنگ هوایی ، فشار هوا نباید از 90 پوند براینچ مربع تجاوز نماید ).

4-     ماشین سنگ زنی می بایست پس از هر 20 ساعت کار یا هر هفته یک بار بطور کامل بازرسی گردد .

5-     ماشین سنگ را در استفاده از وایر برش یا ابزار ساینده ویژه، هرگز بدون حفاظ استفاده نکنید .

6-      قبل از استفاده از هر نوع سنگ دقت نموده و توجه داشته باشید که سنگ، لب پر  نشده یا ترک نداشته باشد .

7-     توجه نمایید سرعت دورانی نباید از آنچه که برروی برچسب ماشین حک گردیده است بیشتر شود .

8-     از سنگ خیس شده یا آغشته به دیگر مایعات استفاده ننمایید .

9-     سوراخ مرکزی سنگ باید به اندازه قطر محور ماشین سنگ باشد ( از سنگی که به سختی بر محور سوار می شود یا سفتی زیاد دارد استفاده نکنید ) لقی مناسب را سازنده ماشین توصیه نموده است .

10-  هنگام استفاده از ماشین سنگ زنی حفاظت تمامی صورت الزامی است.( حتماً از نقاب صورت استفاده نمایید. )

11-  پس از نصب سنگ بر ماشین آنرا به مدت 60 ثانیه ( در فضای محصور ) راه انداخته و آزمایش نمایید .

12-  جهت صیقل دادن سطوح از سنگ مخصوص و برای بریدن قطعات از نوع دیگر آن استفاده نمایید.

13-  مواظب باشید هرگز سنگ را بین شکاف قطعه ای که در حال برش است گیر ندهید .

14-  هرگز کار را به ماشین سنگ متحرک نزدیک ننموده بلکه سنگ را به کار نزدیک نمایید . در غیر این صورت باعث کشیده شدن کار بین سنگ و حفاظ می شود که نتیجه آن شکستن و پرتاب قطعات آن به اطراف می گردد .

15-  جهت تعویض سنگ حتماً برق دستگاه را قطع نموده و در نوع هوایی آن نیروی محرکه (هوا) را قطع و هوای باقیمانده را تخلیه نمایید .

16-   هرگز دو شاخ سنگ برقی با کلید روشن را از برق نکشید زیرا در اتصال مجدد به برق و عدم اطلاع از روشن بودن ماشین خطر آفرین است .

ایمنی کار کردن با ماشین سنگ ثابت

علاوه بر رعایت اغلب نکات ایمنی که در مورد ماشین سنگ متحرک ذکر گردید ، رعایت نکات ذیل هم توصیه می گردد:

1-     فاصله بین تکیه گاه کار و سنگ نباید از 5 میلیمتر تجاوز نماید .

2-     از ماشین سنگ برای صیقل دادن قطعات بزرگ و حجیم استفاده ننمایید .

 

 
  Text Box: برای سنگ زدن با ماشین سنگ زن هرگز سه چیز را فراموش نکنید : 1-	عینک ایمنی ( زیرا عینک را می توان عوض نمود ولی چشمهایتان را هرگز) 2-	نقاب برای صورت  3-	حفاظ برای ماشین سنگ زن