تعریف شاخص های HSE
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱۳   کلمات کلیدی: بهزاد مرشدی ،ایمنی بهداشت و محیط زیست ،hse morshedi ،safety

تعریف شاخص های HSE:

FTL):Fatality Lost )و یا حادثه ای ناشی از کار که منجر به مرگ شود

2- LTI): Lost Time Incident) ، حادثه اتلاف وقت و یا هر حادثه ناشی از کار که باعث شود شخص حادثه دیده به مدت یک شیفت کاری تمام و یا بیش از یک روز درمحل کار خود حاضر نباشد معادل یک LTI  می باشد

 3- MTO ):  Medical Treatment Only) و یا هرگونه جراحت ناشی از کار که فرد حادثه دیده به پزشک مراجعه می نماید و یا به عبارت دیگر حادثه دیده پس از معاینه توسط پزشک به محل کار خود باز گشته و فعالیت عادی روزانه خود را ادامه می دهد

۴ - RWTC ) : Restricted Work/Transfer Case) حادثه ای که بر اثر آن فرد حادثه دیده        نمی تواند کار روزانه خود را انجام بدهد ولی کار های سبک به وی محول می شود بعنوان مثال کارگر سکو به دلیل ضرب دیدگی انگشت مدتی کار اپراتوری رادیو را انجام می دهد

۵- RCRD) : Total Recordable Incidentsیا کلیه حوادث قابل گزارش می باشد