مقررات روشنائی در محیط کار
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٧   کلمات کلیدی: آئین نامه بهداشت محیط ،میزان لوکس ،نور و روشنائی کارگاه ها ،ارگونومی

مقررات روشنائی در محیط کار

ماده 143: در محلهایی که نور طبیعی وجود ندارد و یا در نقاطی که نور طبیعی به قدر کافی ایجاد روشنایی نمیکند باید از نور مصنوعی استفاده شود.

ماده 144: روشنایی باید بطور کلی یکنواخت بوده و از جهات مختلف بتابد تا از ایجاد سایههای تند جلوگیری شده و ضمناً باعث خیره شدن چشم نگردد.

ماده 145: در محلهایی که بطور موضعی احتیاج به نور شدیدی باشد علاوه بر نور کلی کارگاه نور اضافی در محل مورد نیاز طبق مفاد این آییننامه تامین شود.

ماده 146: برای جلوگیری از خیره کردن چشم نور اضافی مذکور در ماده قبل باید به نحوی پوشیده شود که فقط محل مورد نظر را روشن نماید.

 

ماده 147: حداقل شدت نور در معابر خارجی اطراف کارگاه و همچنین در داخل محوطه 20 لوکس است (لوکس واحد شدت نور و مساویست با شدت روشنایی یک شمع در فاصله یک متر).

ماده 148: در موارد زیر حداقل شدت نور بایستی 50 لوکس باشد.

الف - در محلهایی که تشخیص جزییات در آن ضرورت ندارد از قبیل جابجا کردن ذغال سنگ و سنگ آهک و اشیاء مشابه آن.

ب - راهروها - پلکانها - انبارهای کالا - انبارهای مخصوص اشیاء زمخت و حجیم.

ماده 149: در موارد زیر حداقل شدت نور بایستی 100 لوکس باشد.

الف - هنگامی که تشخیص جزییات تا حدی ضروری باشد مانند محل تولید محصولات نیمه تمام آهنی و فولادی - آسیا کردن غلات - آماده ساختن الیاف پنبه و سایر عملیات مقدماتی امور صنعتی.

ب - در اطاقهای ماشین و دیگ بخار - داخل اطاقک آسانسور برای حمل افراد و بار در قسمتهای بسته بندی - در انبارهای اشیاء کم حجم و ظریف، در سالنهای توالت و شستشو، در رختکنها و غیره.

ماده 150: در مواردی که تشخیص جزییات بطور متوسط ضرورت داشته باشد مانند سوار کردن اجزای معمولی ماشین و کارهای مربوط به بازرسی و معاینه فرآوردههای عملیات مربوط به فرآوردههای نساجی و چرمی با الوان روشن - تهیه کنسرو و بستهبندی گوشت - تراش چوب و الوار و امثال آن بایستی حداقل 200 لوکس باشد.

ماده 151: چنانچه تشخیص دقیق جزییات ضرورت داشته باشد مانند کارهای ماشینی بازرسی و معاینه معمولی پرداخت کردن چرم، بافندگی پنبه و پارچههای روشن پشمی امور اداری (در پشت میز) خواندن و نوشتن متناوب بایگانی و ارسال مراسلات و غیره حداقل شدت نور باید 300 لوکس باشد.

ماده 152: در صورتی که تشخیص بسیار دقیق جزییات الزام آور باشد از قبیل سوار کردن و اتصال اجزای ظریف ماشین، امور دقیق ماشینی، بازرسی کابلها، تراش و صیقل شیشه و بلور، کارهای چوبی ظریف، بافندگی پارچههای تیره رنگ پشمی امور محاسباتی، دفتر داری و تحریرات تندنویسی، ماشین نویسی و نقشه کشی و سایر امور ممتد اداری بایستی حداقل شدت نور 500 لوکس باشد.

ماده 153: در مواردی که تشخیص جزییات بطور دقیقتر از آنچه در فوق گذشت ضرورت داشته باشد مانند سوار کردن و بازرسی دقیق ادوات و اسبابهای بسیار ظریف جواهر سازی، ساعت سازی، درجه بندی محصولات توتون، مقابله کردن اوراق چاپی در چاپخانه، چرخ کردن پارچههای تیره رنگ و نظائر آن حداقل شدت نور بایستی 1000 لوکس باشد.

تبصره -  حداقل شدتهای نوری که در موارد فوق تعیین شده در مواقعی است که چراغها ودستگاههای نور دهنده تحت شرایط عادی کار کند (نه در مواقعی که دستگاههای مزبور تازه نصب شده است از این رو لازمست که شدت نور در آغاز کار در صورت مساعد بودن شرایط 25 درصد و شرایط نامناسب (مواردی که نوع کار چراغها را کثیف میکند) 50 درصد بیشتر در نظر گرفته شود.